Virtuālā būvniecība

SIA “Akmens nami” ir pieredzējušu profesionāļu komanda, kas nodrošina BIM vadību, ēku sertificēšanu atbilstoši LEED un BREEAM, kā arī ēku dinamiskās energoanalīzes pakalpojumus.


images-gif

BIM vadība

BIM ir veids, kā padarīt būves aktīvu dzīves cikla procesus caurredzamākus, efektīvākus un elastīgākus pārmaiņām.

“Akmens nami” izstrādā BIM stratēģijas attīstītājiem, BIM īstenošanas plānus (BIP) konkrētu darbu veicējiem, veic BIM vadību atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, veido 4D un 5D simulācijas, kā arī vizualizē darba organizācijas vai darbu veikšanas projektus.

Kas ir BIM?

Būves Informācijas Modelēšana (BIM) ir process, kas palīdz sakārtot un uzraudzīt būves tapšanas procesu projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā. Procesa rezultātā tiek iegūts būves digitāls atspoguļojums ar detalizētu informācijas kopumu par tās aktīviem, kas ļauj:

  • novērst iespējamās kļūdas,
  • izvēlēties optimālāko būvniecības procesu un materiālus,
  • pārbaudīt un kontrolēt izmaksas,
  • pārvaldīt ēku efektīvi.

Kapēc pielietot BIM?

“BIM process sācis attīstīties pagājušā desmitgadē, tā pirmssākumi meklējami jau 70-tajos gados. Tolaik ierobežoto tehnoloģiju ietekmē BIM nebija iespējams attīstīt, un tas tika minēts tikai dažādos zinātniskajos rakstos. Viss izmainījās, kad projektētājiem radās iespēja strādāt ne tikai ar līnijām, bet arī ar elementiem, kam iespējams piešķirt parametrus, kas ļauj pārveidot divu dimensiju (2D) rasējumu projektēšanas procesu uz elementu (3D objekti ar pievienotu infromāciju) veidojošu modeļu balstītu projektēšanu, kā rezultātā iespējams iegūt būves digitālo modeli ar visu nepieciešamo informāciju, lai efektīvi un kvalitatīvi izpildītu pasūtītāja uzstādītos mērķus – kvalitatīvi, efektīvi un ātri būvēt un pārvaldīt.

BIM ir vairāk kā 3D modelis, tas sākas ar precīziem izejas datiem un beidzas ar būves aktīvu kvalitatīvu pārvaldīšanu, kas kopumā veido būves informācijas kopumu, ko palīdz vadīt BIM process.”

breem

LEED, BREEAM ēku sertificēšana un uzturēšana

Nodrošinām sertifikācijas procesa koordinēšanu, lai iegūtu akreditēto organizāciju LEED un BREEAM sertifikātu.

Kas ir LEED, BREEAM sertifikāts?

Starptautiski atzīta sertificēšanas sistēma, kas ietver sevī pasaulē populārākās attīstības plānu, infrastruktūras un ēku projektu ilgspējības novērtēšanas metodes.

Kāpēc tas ir būtiski?

Starptautiski atzītā zaļo ēku sertificēšanas sistēma nodrošina neatkarīgu atzinumu par to, ka ēka vai ēku komplekss ir projektēts un uzbūvēts, izmantojot stratēģijas, kuru mērķis ir uzlabot aktīva veiktspēju visos būtiskākajos rādītājos: enerģijas ietaupījums, ūdens efektivitāte, CO2 emisiju samazināšana, iekštelpu vides kvalitāte, resursu pārvaldība un jutīgums pret to ietekmi.

energy

Ēku dinamiskā energoanalīze

Ēku dinamiskās energoanalīzes ietvaros tiek veikta ēkas novietojuma izpēte, kas iekļauj telpu mākslīgā un dabīgā apgaismojuma analīzi, logu un fasādes proporcijas un ēnojuma izvērtējumu.

Ēkas pamata modelis tiek izveidots pietuvināti plānotajam vai esošajam ēkas risinājumam ar visām funkcionējošajām sistēmām, ko iespējams salīdzināt ar alternatīviem arhitektoniskajiem vai inženiersistēmu risinājumiem. 3D ēkas modelis izmantojams arī kā instruments LEED, BREEAM, Energy Star MFHR, EGC un citu sistēmu kredītpunktu sasniegšanai.

Kāpēc šāda analīze ir jāveic?

Dinamiskais energo modelis ir rīks, ar kura palīdzību iespējams izvērtēt ēkas dizaina mijiedarbību ar izvēlētajiem inženiertehniskajiem risinājumiem un ēkas lietotājiem. Tas palīdz pieņemt informācijā balstītus lēmumus ēkas dizaina un sistēmu optimizācijai, lai nodrošinātu efektīvu resursu izmantošanu.

Kad veikt ēku dinamisko energoanalīzi?

Dinamisko energo modeļu izstrādi var veikt dažādos projekta attīstības posmos, pievēršot uzmanību konkrētās projekta stadijas svarīgākajiem aspektiem. Piemēram, skiču stadijā energoanalīze palīdz izvērtēt ēkas orientāciju, formu logu izvietojumu, izvēloties atbilstošāko saules starojuma un citu faktoru izmantošanas risinājumu. Detalizētās projektēšanas stadijā, kad ēkas ģeometrija ir nodefinēta, uzmanība tiek pievērsta ēkas inženiertehnisko sistēmu, apgaismojuma un gaisa kvalitātes optimizācijai. Ēkas funkcijas un cilvēku uzvedība ir faktori, kas bieži netiek pietiekoši analizēti projektēšanas stadijā, bet energo modelis izceļ cilvēku uzvedības ietekmi un palīdz inženieriem un arhitektiem atrast līdzsvaru starp komfortu un energoresursu taupību.

Kāpēc mēs?

Mūsu piedāvātie pakalpojumi lieliski papildina viens otru, tāpēc spējam palīdzēt klientam vienlaicīgi vairākos jautājumos. Mūsu komandas ilggadējā pieredze un kompetence ir ļāvusi uzņēmumam izvirzīties kā vienam no perspektīvākajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā.

Uzrakstiet mums!

Izklāstiet mums būvniecības cikla izaicinājumus, un mēs atradīsim visatbilstošāko risinājumu! Mūsu profesionāļu komanda palīdzēs Jums izprast pielietojamās metodes un to sniegtās iespējas BIM, dinamiskās energoanalīzes un LEED, BREAAM sertifcēšanas jautājumos.