Idejas pieskāriens

Akmens Nami piedāvā BIM vadības, LEED ēku sertificēšanas, Ēku dinamiskā energo analīzes pakalpojumus.

small-img-3

BIM vadība

BIM ir veids, kā padarīt būves aktīvu dzīves cikla procesus caurredzamākus, efektīvākus un elastīgākus pārmaiņām.

Akmens Nami izstrādā BIM stratēģijas attīstītājiem, BIM īstenošanas plānus (BIP) konkrētu darbu veicējiem, veic BIM vadību atbilstoši uzstādītajiem mērķiem, veido 4D un 5D simulācijas, kā arī vizualizē darbu organizācijas vai darbu veikšanas projektus.

Kas ir BIM?

Būves Informācijas Modelēšana (BIM) ir process, kas palīdz sakārtot un uzraudzīt būves tapšanas procesu projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā. Procesa rezultātā tiek iegūts būves digitāls atspoguļojums ar detalizētu informācijas kopumu par tās aktīviem, kas ļauj:

  • novērst iespējamās kļūdas,
  • izvēlēties optimālāko būvniecības procesu un materiālus,
  • pārbaudīt un kontrolēt izmaksas,
  • pārvaldīt ēku efektīvi.

Kapēc pielietot BIM?

BIM process sācis attīstīties pagājušā desmitgadē, tā pirmssākumi meklējami jau 70-tajos gados. Tolaik ierobežoto tehnoloģiju ietekmē BIM nebija iespējams attīstīt un tas tika minēts tikai dažādos zinātniskajos rakstos. Viss izmainījās, kad projektētājiem radās iespēja strādāt ne tikai ar līnijām, bet arī ar elementiem, kam iespējams piešķirt parametrus, kas ļauj pārveidot divu dimensiju (2D) rasējumu projektēšanas procesu uz elementu (3D objekti ar pievienotu infromāciju) veidojošu modeļu balstītu projektēšanu, kā rezultātā iespējams iegūt būves digitālo modeli ar visu nepieciešamo informāciju, lai efektīvi un kvalitatīvi izpildītu pasūtītāja uzstādītos mērķus — kvalitatīvi, efektīvi un ātri būvēt un pārvaldīt.

BIM ir vairāk kā 3D modelis, tas sākas ar precīziem izejas datiem un beidzas ar būves aktīvu kvalitatīvu pārvaldīšanu, kas kopumā veido būves informācijas kopumu, ko palīdz vadīt BIM process.

small-img-2

LEED, BREEAM ēku sertificēšana un uzturēšana

Nodrošinam sertifikācijas procesa koordinēšanu, lai iegūtu akreditēto organizāciju LEED un BREEAM sertifikātu.

Kas ir LEED, BREEAM sertifikāts?

Pasaulē populārākās attīstības plānu, infrastruktūras un ēku projektu ilgspējības novērtēšanas metodes.

Kāpēc tas ir būtiski?

Starptautiski atzīta zaļo ēku sertificēšanas sistēma, kas nodrošina neatkarīgu atzinumu par to, ka ēka vai ēku komplekss ir projektēta un uzbūvēta, izmantojot stratēģijas, kuru mērķis ir uzlabot aktīva veiktspēju visos būtiskākajos rādītājos: enerģijas ietaupījums, ūdens efektivitāte, CO2 emisiju samazināšana, uzlabota iekštelpu vides kvalitāte, resursu pārvaldība un jutīgums pret to ietekmi.

small-img-1

Ēku dinamiskā energo analīze

Ēku dinamiskās energoanalīzes ietvaros tiek veikta ēkas novietojuma analīze, kas iekļauj telpu mākslīgā un dabīgā apgaismojuma analīzi, logu un fasādes proporcijas un ēnojuma ietekmi.

Ēkas pamata modelis tiek izveidots pēc iespējas pietuvināti plānotajam vai esošajam ēkas risinājumam ar visām funkcionējošajām sistēmām, kuras var salīdzināt ar alternatīviem arhitektoniskajiem un inženieru risinājumiem. 3D ēkas modelis izmantojams darbojas arī kā instruments LEED, BREEAM, Energy Star MFHR, EGC un citu sistēmu kredītpunktu sasniegšanai.

Kāpēc tā ir jāveic?

Dinamiskais energo modelis ir rīks, ar kura palīdzību iespējams izvērtēt ēkas dizaina mijiedarbību ar izvēlētajiem inženiertehniskajiem risinājumiem un ēkas lietotājiem. Tas palīdz pieņemt informētus lēmumus ēkas dizaina un sistēmu optimizācijai, lai nodrošinātu optimālu resursu izmantošanu.

Kād veikt ēku dinamisko energo analīzi?

Dinamisko energo modeļu izstrādi var veikt dažādos projekta attīstības posmos pievēršot uzmanību konkrētās projekta stadijas svarīgākajiem aspektiem. Skiču stadijā izvērtējot ēkas orientāciju, formu logu izvietojumu un izvēloties atbilstošāko saules starojuma un citu faktoru izmantošanas risinājumu. Detalizētās projektēšanas stadijā, kad ēkas ģeometrija ir nodefinēta, uzmanība tiek pievērsta ēkas inženiertehnisko sistēmu, apgaismojuma, gaisa kvalitātes optimizācijai. Ēkas funkcija un cilvēku uzvedība ir faktors, kas nereti netiek pietiekoši analizēts projektēšanas stadijā, bet energo modelis izceļ cilvēku uzvedības ietekmi un palīdz inženieriem un arhitektiem atrast līdzsvaru starp komfortu un energoresursu taupību.

Kāpēc mēs?

Mūsu piedāvātie pamatpakalpojumi papildina viens otru, līdz ar to spējam vienlaicīgi palīdzēt klientam vairākos jautājumos. Mūsu komandas pieredze un kompetence pakalpojumus sniegšanā ir ļāvusi uzņēmumam kļūt par vienu no vadošajiem BIM uzņēmumiem Latvijā.

Uzrakstiet mums

Izklāstiet mums Jūsu būvniecības cikla izaicinājumus un mēs piemeklēsim visatbilstošāko risinājumu. Mūsu pieredzējusī komanda palīdzēs Jums izprast pielietojamās metodes un to sniegtās iespējas BIM, dinamiskās energoanalīzes un LEED, BREAAM sertifcēšanas jautājumos.